Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang

Onder buitenschoolse opvang verstaan we de tijden voor en na school van 7.00 uur tot 18.30 uur en de vakanties en studiedagen. De grote ruimte op de bovenverdieping is ingericht om 20 kinderen op te kunnen vangen. Natuurlijk gaan we indien de weersomstandigheden dit toelaten lekker buitenspelen of naar het Pannaveldje. BSO is vooral vrije tijd voor de kinderen en géén verlenging van de lestijd. In een huiselijke sfeer is er tijd voor een praatje, eten de kinderen samen fruit en worden plannen gemaakt voor de rest van de dag of middag. Kinderen maken hun eigen keuzes in wat ze willen doen. Soms hebben ze zelf al een idee en soms willen ze eerst weten welke activiteit de pedagogisch medewerker in petto heeft. 
 
Flexibele opvang 
Binnen Kindcentrum Cornelius kunnen kinderen ook flexibel opgevangen worden. Met flexibel bedoelen we incidentele of onregelmatige opvang. Dat kan ook in combinatie met vaste opvangdagen. 
 
 
Tarieven en inschrijven:
De BSO is een betaalde voorziening, u als ouder moet hiervoor betalen. Informatie over de tarieven vindt u op de website: www.stichtinggoo.nl Ook kunt u hier digitaal inschrijven of het inschrijfformulier downloaden. Het formulier is ook op het kindcentrum verkrijgbaar. U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen of een afspraak te maken voor verdere informatie en een rondleiding. Voor vragen, informatie of aanmelden kunt u altijd terecht bij de locatie, telefoonnummer 0492359036