Kindcentrumraad

Wil je als ouder meedenken over opvang en het onderwijs? Dat waarderen we zeer! Je kunt via de KC-raad meedenken over ons beleid.

Kindcentrumraad
De kindcentrumraad (KCR) bewaakt de visie van Cornelius een speelt een belangrijke rol in de besluitvorming binnen ons kindcentrum. In de KCR zitten gekozen vertegenwoordigers van ouders en vertegenwoordigers van de medewerkers van ons kindcentrum.

Leden
De KCR bestaat uit onze medewerkers Milou vd Ven, vacature open onderwijs , Marieke Verkuijlen , Elise van Sleeuwen  en namens de ouders  Dolf Bakkers, Fiona Benjamins (secretaris) en Jantien Kemphorst (voorzitter)
 
GOO-raad
Vanuit iedere MR is er vertegenwoordiging vanuit de oudergeleding en personeelsgeleding naar de GOO-raad. De GOO-raad richt zich met name op de stichtingsaangelegenheden en de KCR op de kindcentrum aangelegenheden.

De kindcentrumraad vergadert ongeveer eens per zes weken. De vergaderingen van de KCR zijn openbaar. 'Het Korreltje' houdt je daarvan op de hoogte.


Vragen of meedenken?
Heb je vragen over de KCR of lijkt het je leuk om als ouder mee te denken? Mail dan naar cornelius.kcraad@stichtinggoo.nl.