Basisschool

Ons onderwijs kenmerkt zich door de doorgaande ontwikkelingslijn van 0-13 jaar. We zorgen dat de kinderen een degelijke basis van kennis en vaardigheden opbouwen en bereiden ze voor op hun toekomst in de 21e eeuw. Maar daarnaast vinden we de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen net zo belangrijk. We hebben dan ook veel aandacht voor een respectvolle omgang met elkaar en het samen creëren van een veilige en sociale leeromgeving. We werken daarin samen met het verenigingsleven in Venhorst en de stichting Leefbaar Venhorst.

Extra zorg
Sommige kinderen hebben meer aandacht en zorg nodig dan andere. Ons streven is om kinderen met een extra zorgvraag altijd op ons kindcentrum te laten blijven mits we die extra zorg kunnen bieden. Het beleid van KC Cornelius is erop gericht passende maatregelen te nemen om een hoge leeropbrengst te realiseren en een goede persoonlijke ontwikkeling van elk kind mogelijk te maken. 


KC Cornelius in het kortHeeft een doorgaande leerlijn van 0 tot 13 jaar
  • Biedt opvang en onderwijs onder één dak
  • Heeft veel aandacht voor een respectvolle omgang met elkaar
  • Biedt moderne leermiddelen en heeft aandacht voor veilig gebruik ervan
  • Neemt een actieve rol in de samenleving van Venhorst
  • Werkt nauw samen met verenigingen
  • Biedt extra zorg voor zover mogelijk
KC Cornelius in cijfers
Wil je graag scholen vergelijken? Op de website van Scholen op de kaart krijg je een inzicht in de resultaten van basisscholen. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Deze schoolpagina biedt onder meer betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. 


Ouders over ons
Wat vinden ouders van ons basisonderwijs? Om de vier jaar vindt er een oudertevredenheidsonderzoek plaats. Het onderzoek van 2018 laat de samenvatting hieronder zien. Binnenkort de uitslag van het onderzoek van 2022.
 Inschrijven?
Heb je je keuze voor het basisonderwijs gemaakt en zie jij jouw kind wel leren en spelen op de basisschool van Kindcentrum Cornelius? Je kunt hem of haar inschrijven op ons kindcentrum. Je kunt een afspraak maken via 0492 - 35 90 36 of per e-mail via cornelius.info@stichtinggoo.nl.