Team

Maak kennis met het KC Corneliusteam van schooljaar 2023 - 2024:

De pedagogisch medewerkers van peuterwerk, dagopvang en de bso: 

Lisa, Iris, Marianne, Elise, Marieke. Op de foto ontbreken Bianca en Ionelia.

De leerkrachten van de onderbouw, groep 1 tm 4: 

Bovenste rij:  juf Yvonne (gr 1- gr 1/2), juf Monique (gr 1), juf Laura (gr 3), juf Maureen (gr 4), juf Dorien (gr 1/2)
Onderste rij: juf Loes (gr 3),  juf Anja (gr 4)

De leerkrachten van de bovenbouw, groep 5 tm 8:

Bovenste rij: meester Marijn (gr 6), juf Sari (gr 5), juf Silke (gr 7/8)
Zittend: juf Dionne (gr 7/8). Op de foto ontbreekt juf Milou (gr 5).

Het zorgteam:

vlnr: juf Marjo (onderwijsassistente), juf Dionne (MIND), juf Laura (intern begeleider).

 
De directie:

Argo (clusterdirecteur) en Walther (KC-leider). 

 
Concierges:

Bertus  en Sonja 
                      
De huishoudelijke dienst: 

Karin en Astrid