De ouderraad

De ouderraad ondersteunt bij leuke activiteiten voor groep 1 tot en met 8. Zo helpt de ouderraad bij het organiseren van diverse activiteiten op school waaronder sinterklaas, kerst en carnaval en begeleidt en ondersteunt tijdens schoolreisjes en schoolkamp. Daarmee dragen we gezamenlijk bij aan het welzijn van onze kinderen.

Samenstelling ouderraad schooljaar 2022-2023
De ouderraad bestaat uit ouders van kinderen die op KC Cornelius zitten. 

Voorzitter: Marieke van Delst
Secretaris: Elle Jacobs
Penningmeester: Wendy van der Horst
Vincent Vos
Marieke Versantvoort
Marijke Jans-Beeke
Bianca de Groot
vacature

Wil je ook meehelpen?
Heb je vragen of wil je meedenken en meehelpen in onze ouderraad? Mail dan naar cornelius.ouderraad@stichtinggoo.nl