Leerlingenraad

Op KC Cornelius hechten we veel waarde aan de mening van onze kinderen. En willen we ze de kans geven om mee te denken over beslissingen die we op het kindcentrum maken. Daarom hebben we een leerlingenraad. De leerlingenraad bestaat uit leerlingen van groep 4 tot en met 8. Uit elke groep zijn er twee afgevaardigden waarvoor elk jaar nieuwe leerlingen worden gekozen. De  leerlingenraad vergadert om de drie maanden met de directie. Als afgevaardigden van alle kinderen krijgen zij de kans om zaken aan de orde te stellen, met de directie te overleggen en de directie te adviseren.