Peuterwerk


Vanaf 2 jaar  is uw kind twee dagdelen per week welkom bij het peuterwerk. Jonger dan 3 jaar? Dan zijn twee ochtenden mogelijk. Kinderen vanaf 3 jaar kunnen voor een ochtend en een middag ingedeeld worden.
 
We werken met een aparte peutergroep naast de opvang. Kinderen van de dagopvang die de peuterleeftijd hebben, sluiten ook aan bij het peuterwerk.
 
Peuters zijn twee dagdelen per week welkom bij het peuterwerk. Fijn spelen, verkleden, zingen of knutselen; het kan allemaal. Uw peuter krijgt volop de ruimte om samen met leeftijdsgenootjes te experimenteren en te ontdekken.
 
Spelenderwijs leren
Peuteropvang bereidt kinderen voor op de basisschool. Met voor- en vroegschoolse educatie (VVE) leren peuters onder begeleiding van geschoolde pedagogisch medewerkers spelenderwijs allerlei vaardigheden die ze op de basisschool nodig hebben. Eventuele ontwikkelingsachterstanden signaleren we hierdoor vroegtijdig. Waar nodig, bieden we aanvullende ondersteuning, bijvoorbeeld door een extra dagdeel peuterprogramma.

Goede overdracht opvang en onderwijs
Ons peterwerk is gericht op een soepele overgang tussen opvang en onderwijs. Gaat jouw kind al naar de kinderopvang? Dan combineert u dat dus eenvoudig met het peuterprogramma. Ook tussen de peuteropvang en de basisschool is een goede samenwerking.

Voordelige tarieven
• U betaalt slechts voor 40 opvangweken per jaar.
• Als werkende ouder heeft u recht op kinderopvangtoeslag.
• Door gemeentelijke subsidies zijn de kosten laag.

Kom gerust eens langs
Wilt u  zelf eens kijken hoe het eraan toegaat bij het peuterwerk? Dan bent u  van harte welkom. Vraag een rondleiding aan of neem contact op.  Stuur een berichtje , we vertellen je graag meer.

TarievenInschrijven en tarieven
We maken graag een afspraak voor een kennismakingsgesprek.
Uw kind direct inschrijven voor het peuterwerk kan natuurlijk ook.

Bekijk onze tarieven voor peuterwerk. Daarvoor verwijzen wij u door naar de website van Stichting GOO. Daar vindt u ook een rekentool om uw uiteindelijke
kosten te kunnen berekenen.