Respectproject "Je bent een kei"
KC Cornelius, Stichting Leefbaar Venhorst en alle verenigingen uit Venhorst met jeugdleden hebben de handen ineen geslagen en werken er aan om in Venhorst een klimaat te creëren waarin we op een respectvolle manier met elkaar omgaan in een voor iedereen veilige omgeving. Een integrale aanpak, onder aansturing van de Stuurgroep "Je bent een kei" maakt het mogelijk om dit project "Venhorstbreed" weg te zetten en zo samen te werken aan een veilig leef- en werkklimaat! Een mooi initiatief, dat gesponsord wordt door de Rabobank Uden-Veghel. "Je bent een kei", is de naam van het project dat we gebruiken om iedereen in Venhorst te laten weten op welke manier we met elkaar willen omgaan.
De acht "Keigoede regels" zijn hierbij het uitgangspunt. Jaarlijks staan er twee van die regels centraal. Daaromheen worden lessen en activiteiten georganiseerd.
 
Het complimentenlied: (cookies accepteren als je geen plaatje ziet!)