Ouderraad basisschool

 

Het mailadres van de ouderraad is:  ouderraad@cornven.nl
Wilt U een de ouderraad mailen kunt u dat doen via bovenstaand mailadres.

 

De ouderraad
De ouderraad is verbonden aan de groepen 1 t/m 8. De ouderraad voor de voorschoolse opvang is opgenomen in de kindcentrumraad.
Het doel van de ouderraad is om te ondersteunen bij leuke activi­teiten voor de groepen 1 t/m 8, om zodoende gezamenlijk bij te dragen aan het welzijn van onze kinderen.

Bijdrage
De ouderraad vraagt ter ondersteuning van haar activiteiten een jaarlijkse ouderbijdrage van €12,50 per kind per jaar. In deze ouderbijdrage zijn de kosten van de schoolreis (groep 1 t/m 7) en het schoolkamp (groep 8) niet inbegrepen, deze worden apart geïnd.
Stroomt een kind in na 1 januari, maar wel voor de meivakantie dan is de ouderbijdrage €5,- voor dat geldende schooljaar.

Voor de betaling van de ouderbijdrage vragen wij bij de inschrijving van uw kind een doorlopende machtiging te tekenen. Deze kunt u altijd weer ongedaan maken indien u het met de afschrijving niet eens bent. Als uw laatste kind de school verlaat stopt de machtiging automatisch.
Deze vrijwillige ouderbijdrage wordt vastgesteld door de ouderraad en zal tijdens de jaarverga­dering/thema avond worden medegedeeld en akkoord bevonden door de aanwezige ouders.

Activiteiten
Regelmatig vergadert de ouderraad samen met een afgevaardigde van het schoolteam. De belang­rijkste taken van de ouderraad zijn: het organiseren van diverse activiteiten op school waaronder Sinterklaas, kerstviering, carnaval, begeleiding en ondersteunen tijdens schoolreisjes en schoolkamp.

De leden
De leden van de ouderraad zijn de ouders van kinderen die op KC Cornelius zitten. Wanneer een ouderraadslid geen kind meer op school heeft, kan dit lid ook niet meer in de ouder­raad zitten.


Samenstelling ouderraad schooljaar 2019/2020
Samenstelling ouderraad
Voorzitter: Riannette Timmers 
Secretaris: n.t.b.
Penningmeester: Anita Michiels
Marieke van Delst
Hugo van Dommelen  
Wilbert v.d. Heuvel
Sandra Janssen
 Leonie Lauwerier
Vincent Vos
Mariel van Uden
Elle Jacobs


Heeft u vragen en/of opmerkingen dan kunt u dit sturen naar: ouderraad@cornven.nl
 

 

Beste kinderen..
Koningsspelen 2020…  dit keer helaas géén gezellige spelletjes op het plein… maar zeker ook geen thuiswerk!  We hebben voor jullie een leuke wc-rollen challenge!  Elke juf of meester heeft speciaal voor deze dag een opdracht bedacht! 
Je kunt  de challenge nóg leuker maken door je broer, zus, vader of moeder uit te dagen…  want van veel opdrachten kan je een wedstrijdje maken! 
En wij denken dat je vast van je ouders kan winnen!  
Succes!

Klik op het filmpje en download hier de bijbehorende bingokaart!