Controleren op hoofdluis

Zelf controleren op hoofdluizen
Voor de controle op hoofdluizen kun je een plastic stofkam ofwel luizenkam gebruiken.Kaminstructie voor controle
  • Kam het haar lok voor lok boven een wit vel papier, een wit laken of een wasbak. Indien er luizen in het haar zitten, dan kunnen die je niet ontgaan bij het uitkammen boven zo'n lichte achtergrond.
  • Kam stevig over het hoofd, want juist daar zitten eventueel luizen. Let vooral op het haar achter de oren, op de kruin, in de nek en onder de pony.
  • Als er luizen uit het haar komen, spoel ze weg met veel water.
  • Reinig na iedere controle de kam grondig (bijvoorbeeld afspoelen met heet water) om te voorkomen dat je hoofdluis verspreidt.
 
Er is alleen sprake van besmetting als je hoofdluizen of levende neten aantreft. Levende neten zitten aan het haar vastgeplakt, vlak boven de hoofdhuid. Neten die meer dan 1-1,5 cm van de hoofdhuid afliggen zijn gegarandeerd leeg of dood en dus onschadelijk.

Middelen om hoofdluis te voorkomen
Er zijn middelen op de markt die een beschermende werking zeggen te hebben. Er is nog onvoldoende onderzoek bij proefpersonen dat bewijst dat de middelen effectief zijn. Het is ook nog niet bekend óf en hoe snel resistentie optreedt. Het RIVM is, wegens de mogelijke toename van resistentie en wegens mogelijke bijwerkingen op langere termijn, geen voorstander van het gebruik van middelen om hoofdluis te voorkomen.